Místní knihovna ve Vchynicích

Informace

        Stalo se dobrou tradicí, že na začátku nového roku navštíví naši obec Tři králové.  Tříkrálová sbírka z r. 2011 vynesla

                                                                                  10 000kč, které budou využity pro charitativní účely. V obci Vchynice a Radostice jsme mohli přispět dokonce 2

                                                                                   skupinám Tří králů, skládajících se z čtenářů a návštěvníků naší knihovny.

VCHYNICKÝ ALMANACH - spatřil světlo v roce 2012. Na jeho vzniku se podíleli nejenom malí a velcí čtenáři naší knihovny, ale některé práce dorazily zdaleka. Ve světě internetu to nebyl žádný problém.Původní téma bylo " Malování na počítači", ale postupně autoři přidávali k obrázkům verše, dokonce i prózu. Almanach se skládá z více jak 130 prací a prohlédnout si ho můžete v naší knihovně.  Pokud autorům, nebo těm, kteří by se chtěli přidat , nedojde inspirace, budeme v malování a veršování pokračovat i v dalších letech. Práce je možné zasílat na emailovou adresu vchynické knihovny. Mgr. M. Simandlová